Stikkord: ytringer

  • Litteratur

    13. januar 2013
    Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter…