Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Adekvat

Hva betyr Adekvat? Adekvat betyr;

Adekvat (fra latin adaequatus«å gjøre lik») betyr «tilsvarende et behov», forholdsmessig, eller korrespondent, «fullt tilstrekkelig». Enkelt forklart; tilstrekkelig.

Eksempler på bruk

  1. Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er viktige oppgaver både i pleie- og omsorgssektoren og på fastlegekontorene. Det er særlig pasienter som bruker mange ulike medikamenter og der det stadig skjer endringer i medikasjonen, som behøver jevnlige ajourføringer av legemiddelbruken.
    Adekvat legemiddelbehandling

  2. Politiet tar ingen selvkritikk for at de ikke rykket ut da nødtelefonen ringte.
    Politiet: - Adekvat håndtering

Grammatikk BETA

Adekvat er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Adekvat har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Adekvat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.