Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Demokrati

Hva betyr Demokrati? Demokrati betyr;

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre.

Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati.

Eksempler på bruk

Demokrati er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Demokrati er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Demokrati har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , , , , . Demokrati har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside