Demokrati

Hva betyr Demokrati? Demokrati betyr;

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre.

Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Demokrati

Gramatikk

Demokrati er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Demokrati

Demokrati har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Demokrati har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Demokrati er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›