Force majeure

Hva betyr Force majeure? Force majeure betyr;

Force majeure (fransk for «større krefter») er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv. hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten.

Under internasjonal lov refererer force majeure til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor kontrollen til staten som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser.

I alminnelig deliktsrett (erstatningsrett utenfor kontrakt) anses force majeure i enkelte tilfeller å være ansvarsbefriende der det i utgangspunktet foreligger et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Dette gjelder både i norsk erstatningsrett og europeisk erstatningsrett.

Seneste fraser

Se alle fraser ›

Mer informasjon om Force majeure

Force majeure har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Force majeure har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›