Depot

Hva betyr Depot? Depot betyr;

Depot eller magasin er et lager der det oppbevares større mengder materiell for senere bruk. Uttrykket brukes oftest om militære lagre, gjerne for uniformer, feltutrustning eller kjøretøy. Et depot for våpen kalles vanligvis et arsenal. Innenfor medisin brukes depot om tabletter eller sprøyter som er laget slik at det gir langsommere, men lengre frigjøring av virkestoffer.

Ordet «depot» er kommet inn via fransk dépôt, fra latin deponere«å legge fra seg». Ordet har samme ordstamme som deponi, som i motsetning til depot brukes om et lager av noe en ønsker å bli kvitt. Ordet «lager» kommer fra tysk, og betyr en (militær) leir. Det tilsvarende skandinaviske uttrykket er hus, som i «krutthusene» på Fredriksvern, Fredriksberg fort og Hovedøya og Tøyhuset, det gamle arsenalet i København.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Depot

Gramatikk

Depot er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Depot

Depot har sitt opphav fra Fransk, Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Depot har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Depot er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›