Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Depot

Hva betyr Depot? Depot betyr;

Depot eller magasin er et lager der det oppbevares større mengder materiell for senere bruk. Uttrykket brukes oftest om militære lagre, gjerne for uniformer, feltutrustning eller kjøretøy. Et depot for våpen kalles vanligvis et arsenal. Innenfor medisin brukes depot om tabletter eller sprøyter som er laget slik at det gir langsommere, men lengre frigjøring av virkestoffer.

Ordet «depot» er kommet inn via fransk dépôt, fra latin deponere«å legge fra seg». Ordet har samme ordstamme som deponi, som i motsetning til depot brukes om et lager av noe en ønsker å bli kvitt. Ordet «lager» kommer fra tysk, og betyr en (militær) leir. Det tilsvarende skandinaviske uttrykket er hus, som i «krutthusene» på Fredriksvern, Fredriksberg fort og Hovedøya og Tøyhuset, det gamle arsenalet i København.

Se også Arsenal,

Eksempler på bruk

Depot er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Depot er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Depot har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Depot har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside