Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Diagonal

Hva betyr Diagonal? Diagonal betyr;

Diagonal er i geometrien et linjestykke som forbinder to ikke nærliggende hjørner, altså som går fra ett hjørne i en mangekant til et annet uten å falle sammen med noen side. Ordet «diagonal» stammer fra det greske διαγώνιος (diagonios, fra dia- («gjennom», «på tvers») og gonia («vinkel» beslektet med gony «kne»).

Adjektivet diagonal kan i videre mening bety «skråttløpende» eller «på skrå».

Eksempler på bruk

Diagonal er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Diagonal er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Diagonal har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Diagonal har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside