Dogme

Hva betyr Dogme? Dogme betyr;

Dogme (fra gresk δόγμα «det som virker for en, mening eller tro» og at fra δοκέω (dokeo), «å tenke, å anta, å forestille») er et begrep brukt om en tro eller doktriner som i mange typer trossystemer og organisasjoner blir ansett som autoritativ, eller som absolutt sannhet.

Dogmer i religion
Dogmer er vanlig i mange religioner, f.eks. kristendom og islam, hvor de blir betraktet som kjernegrunnlag av tilhengerne av religionen. De gjenkjennes som grunnleggende læresetninger, og blir ansett for å være troverdige. Dogmatikkens oppgave er å avklare det religiøse grunnlaget som religionen bygger på og stå imot radikale tolkninger som rokker ved religionens berettigelse.

Dogmer utenfor religion
Mange ikke-religiøse oppfatninger blir ofte referert til som dogmer, f.eks. innen filosofi, vitenskap, politikk og i samfunnet generelt. Begrepet henspiller da på mennesker som holder fast i sine oppfatninger på en ensrettet og ikke-reflekterende måte. Dogmer blir ofte sett på som en uting i vitenskapelige og filosofiske sammenhenger, men kan forekomme blant slike grupper også.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Dogme

Gramatikk

Dogme er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Dogme

Dogme har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Dogme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Dogme er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›