Fisjon (finans)

Hva betyr Fisjon (finans)? Fisjon (finans) betyr;

Fisjon (fra latin fissiō, «å kløyve», «å dele») betyr i økonomisk forstand å dele et selskap opp i to eller flere enheter. De fleste fisjoner skjer i forhold til aksjeselskaper (evt. allmennaksjeselskaper), og aksjelovene inneholder detaljerte regler om dette. For fisjon av andre selskapsformer (f.eks. ansvarlig selskap eller kommandittselskap) finnes ikke særskilte regler. For slike selskaper må man i utgangspunktet gå frem ved å oppløse selskapet, for så å stifte på nytt de nye selskapene.

Fisjon i aksjeselskap skjer enten ved at det eksisterende selskapet (det overdragende selskap) overfører alle sine eiendeler til to eller flere nye enheter (de overtakende selskap), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere. Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv, mens andre deler overføres til et eller flere andre enheter. I begge tilfeller vil godtgjørelsen til aksjonærene i det overdragende selskap måtte bestå i aksjer i et eller flere av de overtakende selskap, evt. med tillegg av en pengegodtgjørelse.

Fisjon krever vedtektsendring, noe som i utgangspunktet medfører at 2/3 av både stemmene og aksjekapitalen på generalforsamlingen i selskapet som skal fisjoneres må være for vedtaket.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Fisjon (finans)

Gramatikk

Fisjon (finans) er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Fisjon (finans)

Fisjon (finans) har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Fisjon (finans) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Fisjon (finans) er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›