Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Fisjon (finans)

Fisjon (finans)

Hva betyr Fisjon (finans)? Fisjon (finans) betyr;

Fisjon (fra latin fissiō, «å kløyve», «å dele») betyr i økonomisk forstand å dele et selskap opp i to eller flere enheter. De fleste fisjoner skjer i forhold til aksjeselskaper (evt. allmennaksjeselskaper), og aksjelovene inneholder detaljerte regler om dette. For fisjon av andre selskapsformer (f.eks. ansvarlig selskap eller kommandittselskap) finnes ikke særskilte regler. For slike selskaper må man i utgangspunktet gå frem ved å oppløse selskapet, for så å stifte på nytt de nye selskapene.

Fisjon i aksjeselskap skjer enten ved at det eksisterende selskapet (det overdragende selskap) overfører alle sine eiendeler til to eller flere nye enheter (de overtakende selskap), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere. Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv, mens andre deler overføres til et eller flere andre enheter. I begge tilfeller vil godtgjørelsen til aksjonærene i det overdragende selskap måtte bestå i aksjer i et eller flere av de overtakende selskap, evt. med tillegg av en pengegodtgjørelse.

Fisjon krever vedtektsendring, noe som i utgangspunktet medfører at 2/3 av både stemmene og aksjekapitalen på generalforsamlingen i selskapet som skal fisjoneres må være for vedtaket.

Se også Fusjon (finans),

Eksempler på bruk

Fisjon (finans) er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Fisjon (finans) er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Fisjon (finans) har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Fisjon (finans) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside