Grossist

Hva betyr Grossist? Grossist betyr;

En grossist (fra fransk, «grosse douzaine», som betyr stort dusin, eller stor tylft) er en virksomhet som ivaretar funksjoner som er nødvendige for vareflyten mellom produsenter og importører på den ene siden og detaljister og andre aktører på bedrifts- eller institusjonsmarkedet på den andre. Uttrykket grossist henger sammen med det gamle tallbegrepet gross, som beskriver tolv dusin, dvs. 144 enheter.

Grossisten tok inn varer i større partier og fordelte til detaljistene som i sin tur solgte til kunder som bare skulle ha få enheter av gangen.

Grossisten er et mellomledd som kan dekke administrative, økonomiske og tekniske logistikkfunksjoner:

 • Innkjøpsfunksjon
 • Sortimentsfunksjon
 • Lagerfunksjon
 • Salgsfunksjon
 • Transportfunksjon
 • Kredittfunksjon
 • Servicefunksjon – informasjons- og dokumentflyt

En som driver grossistvirksomhet blir også betegnet som «grosserer». Slik næringsvirksomhet kan drives som enkeltmannsforetak eller i aksjeselskap (AS) som er det mest vanlige.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Grossist

Gramatikk

Grossist er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Grossist

Grossist har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Grossist har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Grossist er på andre språk.

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›