Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Grossist

Hva betyr Grossist? Grossist betyr;

En grossist (fra fransk, «grosse douzaine», som betyr stort dusin, eller stor tylft) er en virksomhet som ivaretar funksjoner som er nødvendige for vareflyten mellom produsenter og importører på den ene siden og detaljister og andre aktører på bedrifts- eller institusjonsmarkedet på den andre. Uttrykket grossist henger sammen med det gamle tallbegrepet gross, som beskriver tolv dusin, dvs. 144 enheter.

Grossisten tok inn varer i større partier og fordelte til detaljistene som i sin tur solgte til kunder som bare skulle ha få enheter av gangen.

Grossisten er et mellomledd som kan dekke administrative, økonomiske og tekniske logistikkfunksjoner:

  • Innkjøpsfunksjon
  • Sortimentsfunksjon
  • Lagerfunksjon
  • Salgsfunksjon
  • Transportfunksjon
  • Kredittfunksjon
  • Servicefunksjon – informasjons- og dokumentflyt

En som driver grossistvirksomhet blir også betegnet som «grosserer». Slik næringsvirksomhet kan drives som enkeltmannsforetak eller i aksjeselskap (AS) som er det mest vanlige.

Eksempler på bruk

Grossist er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Grossist er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Grossist har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Grossist har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside