Institusjon

Hva betyr Institusjon? Institusjon betyr;

Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk.

 1. En institusjon kan være en mer eller mindre definert norm for atferd og tenkemåter i en samfunnsgruppe eller et samfunn. Slike vedtatte regler eller institusjoner utgjør et kulturelt fellesgrunnlag for samfunnet og kan omfatte skikk og bruk, språk, moral og annet. Denne forståelsen av ordet er vanlig innen samfunnsvitenskapene.
 2. Betegnelsen institusjon brukes også om mer konkrete innretninger i samfunnet som bygger på lover, vedtekter eller sedvane eller om organiserte virksomheter av offentlig eller allmenn karakter. Institusjoner av denne typen kan for eksempel være et offentlig kontor, en tjeneste eller etat, en organisasjon, en stiftelse eller andre betydningsfulle og tradisjonsrike foretagender og samfunnsaktører.
 3. Ordet institusjon brukes i dagligtalen dessuten ofte om forskjellige typer anstalter, behandlings- og pleiehjem, særlig for gamle, barn og syke. Slike institusjoner kan eksempelvis være psykiatriske institusjoner og sykehus.

Ordet institusjon kommer av det latinske institutio som betyr å «innrette», og institutum som betyr «innretning» eller «sedvane». Det er i slekt med ordet institutt.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Institusjon

Gramatikk

Institusjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Institusjon

Institusjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Institusjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Institusjon er på andre språk.

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›