Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Fransk / Intellektuell

Intellektuell

Hva betyr Intellektuell? Intellektuell betyr;

Intellektuell kalles den person som egner sin tid til tenking og analyser. Intellektuell betegner det å forholde seg abstrakt, rasjonelt og objektivt reflekterende til sin omverden. Å være intellektuell handler altså ikke nødvendigvis om å være spesielt intelligent; det skal mer forstås som en bestemt måte å anvende sin intelligens på i sitt møte med verden. Den intellektuelle tilgang står i motsetning til en mer umiddelbar, følelsesdrevet måte å oppfatte ting på.

Adjektivet intellektuell kan også brukes om tenkemåter og kulturuttrykk, ikke bare personer. En åndsretning som legger stor vekt på det intellektuelle og ofte ensidig dyrker forstandslivet på bekostning av følelser og vilje, kan kalles intellektualisme. Intellektuell legning, begavelse og aktivitet kan kalles intellektualitet. Disse ordene er kommet til norsk via fransk fra det latinske intellectualis som igjen er dannet av intelligere, et ord som betyr «å forstå».

Eksempler på bruk

Intellektuell er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Intellektuell er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Intellektuell har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Intellektuell har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside