Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kalkulator

Hva betyr Kalkulator? Kalkulator betyr;

Kalkulator (fra latin calculator, «matematiker, en som kalkulerer») er en regnemaskin for diskrete tall i siffernotasjon. De har alle en måte å sette inn tallene på, en måte for å bestemme hva som skal gjøres med dem og en metode til å lese ut resultatet. Kalkulatorer kan ha en eller flere minneplasser i tillegg, som kan tas med i videre beregninger. Hvis en ser bort fra tabeller, abacus, regnestav og -hjul så var de tidligste kalkulatorer mekaniske. Disse kunne addere eller subtrahere to tall i en enkelt operasjon, og ved flere enkeltoperasjoner kunne de multiplisere og dividere. Ti sifre var vanlig for inn-tall om noen flere var vanlig for resultatene.

Med utviklingen mot programmerbare kalkulatorer (i dag kalt datamaskiner) ble elektronikk tatt i bruk, først med elektronrør, så med transistorer.

Rene regnemaskiner tok to utviklingsretninger, den ene for kontorbruk med store knapper og display, samt ofte et skriveverk. Den andre gikk mot batteridrevne, små enheter som etterhvert ble kalt lommeregnere.

Eksempler på bruk

Kalkulator er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kalkulator er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kalkulator har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kalkulator har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside