Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kilogram

Hva betyr Kilogram? Kilogram betyr;

Kilogram (fra greske kilo, «tusen» og latinske grámma, «en liten vekt») er den grunnleggende SI-enheten for måling av masse. Symbolet for kilogram er kg.

Et kilogram er siden 1889 definert som massen til en bestemt mengde platinum-iridium, som blir oppbevart i Pavillon de Breteuil hos Det internasjonale byrået for mål og vekt (Bureau International des Poids et Mesures) ved Paris. Dette loddet kalles det Internasjonale Prototype Kilogram (IPK). Kilogram er den eneste grunnenheten som er definert gjennom en prototype og ikke ved hjelp av en fysisk konstant.

Det er tusen gram i et kilogram.

Eksempler på bruk

Kilogram er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kilogram er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kilogram har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kilogram har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside