Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Kondolanse/kondolere

Kondolanse/kondolere

Hva betyr Kondolanse/kondolere? Kondolanse/kondolere betyr;

Kondolanse (av latin condolere, «føle med») er en gest eller hilsen som gis til etterlatte etter dødsfall for å vise medfølelse og empati i sorgen og savnet.

En kondolanse kan gis muntlig ved graven til avdøde eller ved en annen anledning etter dødsfall. Den vanligste formen er personlig kondolanse, men det kan også brukes kondolansekort eller -brev. I mange tilfeller sender kondoløren en hilsen til den/de avdødes slektninger og venner.

Kondolere kommer av det senlatinske condolere som betyr «å føle sterk smerte, ha det vondt eller lide sammen». Ordet er satt sammen av det latinske dolere, «å ha det vondt eller føle smerte», og forstavelsen con, «sammen».

Eksempler på bruk

  1. USAs president Barack Obama sier at han sender «sine dypeste kondolanser» etter bombingen av Leger uten grensers sykehus i Kunduz i Afghanistan.
    Obama kondolerer etter sykehusbombing

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativkondoler
Infinitivkondolere
Presenskondolerer
Preteritumkondolerte
Perfektum partisippkondolert
Presens partisippkondolerende

Diskusjon

Meta

Kondolanse/kondolere har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Kondolanse/kondolere har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside