Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kursiv

Hva betyr Kursiv? Kursiv betyr;

Kursiv (fra italienske corsivo «løpe» via latin currere, «å løpe, å haste») skrift er skrift som er skråstilt, i motsetning til vertikalt rettstilt skrift (normal). Denne skrifttypen er influert av håndskrift, og brukes tidvis for å etterligne dette.

Kursiv skrift brukes oftest for å understreke viktige ord eller poenger, eller av andre grunner atskille en del av en tekst fra de øvrige delene.

Hvis man i et helt avsnitt som står i kursiv nevner et ord som i vanlig tekst skulle stått i kursiv, skal ordet skrives som normal skrift. Med andre ord: Hvis man skriver i kursiv, og trenger å «ytterligere» kursivere, skriver man ganske enkelt ordet med normal skrift.

Eksempler på bruk

Kursiv er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kursiv er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kursiv har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kursiv har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside