Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Motto

Hva betyr Motto? Motto betyr;

Et motto, også kalt valgspråk og devise, er en kort setning som likner på et ordspråk og som beskriver en grunninnstilling til en oppgave. Mottoer er knyttet til personer, en sosial guppe, en organisasjon, et geografisk område eller andre enheter. Synonymer er valgspråk eller devise, slagord, parole, fyndord, leveregel og tankespråk. Motto kan også brukes om korte sitater eller arbeidstitler som beskriver hovedideen i et litterært arbeid, en bok eller et kapittel, og som kan oppgis på tittelbladet. Motto kan dessuten bety et stikkord som brukes istedenfor personnavn i kunstkonkurranser der deltakerne sender inn bidrag som skal bedømmes anonymt.

Ordet motto er et lånord fra italiensk via latin der motire betyr å «huske» og muttum «mumling», ord som igjen er avledet fra muttire, det vil si «tale», «mukke» eller «mumle».

Eksempler på bruk

Motto er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Motto er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Motto har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Motto har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside