Motto

Hva betyr Motto? Motto betyr;

Et motto, også kalt valgspråk og devise, er en kort setning som likner på et ordspråk og som beskriver en grunninnstilling til en oppgave. Mottoer er knyttet til personer, en sosial guppe, en organisasjon, et geografisk område eller andre enheter. Synonymer er valgspråk eller devise, slagord, parole, fyndord, leveregel og tankespråk. Motto kan også brukes om korte sitater eller arbeidstitler som beskriver hovedideen i et litterært arbeid, en bok eller et kapittel, og som kan oppgis på tittelbladet. Motto kan dessuten bety et stikkord som brukes istedenfor personnavn i kunstkonkurranser der deltakerne sender inn bidrag som skal bedømmes anonymt.

Ordet motto er et lånord fra italiensk via latin der motire betyr å «huske» og muttum «mumling», ord som igjen er avledet fra muttire, det vil si «tale», «mukke» eller «mumle».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Motto

Gramatikk

Motto er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Motto

Motto har sitt opphav fra Italiensk, Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Motto har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Motto er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›