Nepotisme

Hva betyr Nepotisme? Nepotisme betyr;

Nepotisme (fra latin nepos, «nevø») betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser. Begrepet kom i forbindelse med middelalderens paver, som ofte utnevnte sine nevøer til viktige verv i Den katolske kirke. Praksisen anses i moderne tid som en form for korrupsjon.

Et eksempel på hvordan nepotismen fungerte er Callistus IIIs utnevnelse av to av sine nevøer til kardinaler. Den ene av dem ble senere pave Alexander VI.

Praksisen endte i 1692, da Innocent XII la ned forbud mot at paver kan utnevne mer enn én slektning til høye embeter og spesielt til kardinalsverdigheten. Man beholdt muligheten for å utnevne én, ettersom et totalforbud kunne forhindre utnevnelsen av kompetente personer.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Nepotisme

Gramatikk

Nepotisme er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Nepotisme

Nepotisme har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Nepotisme har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Nepotisme er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›