Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Pandemi

Hva betyr Pandemi? Pandemi betyr;

Pandemi (fra gresk παν (pan), «alt» og demos, «folk») er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område.

Tre eksempler på pandemier

  • Spanskesyken (1918–1920)
  • Asiasyken (1957–1958)
  • Hongkongsyken (1968–1970)

En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker (tilsvarende for dyr heter epizooti). Eksempelvis er influensapandemier de store, verdensomspennende epidemier av influensa med et nytt virus som store deler av befolkningen helt eller delvis mangler immunitet mot. De opptrer med varierende mellomrom, og kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk. I vår del av verden regnes pandemier av smittsomme sykdommer som en av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander.

Eksempler på bruk

Pandemi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Pandemi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Pandemi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Pandemi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside