Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Pangram

Hva betyr Pangram? Pangram betyr;

Pangram (fra gresk παν, «alt» og γράμμα, «bokstav», altså «alle bokstaver») er en setning eller et uttrykk som inneholder minst én av hver bokstav i det aktuelle språkets alfabet. Et Perfekt pangram inneholder alle og bare én av hver bokstav. Et ufullstendig pangram inneholder nesten, men ikke alle, bokstavene fra alfabetet.

Pangramer brukes som ren underholdning; som skriveeksempel for prøve på håndskrift; som hjelpemiddel til å vise en font; eller som huskeregel for å raskt teste tegnsettet i teknisk utstyr som behandler eller viser bokstaver.

Eksempler på bruk

Pangram er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Pangram er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Pangram har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Pangram har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside