Parasoll

Hva betyr Parasoll? Parasoll betyr;

En parasoll er en paraplyliknende skjerm som skal skygge for sola og beskytte mot varmen, lyset og ultrafiolett stråling. Skjermen er vanligvis av tekstil og utspent på et stativ som er formet av spiler øverst på en stokk slik at det dannes et tak med en søyle i midten. Store parasoller brukes ofte sammen med hagemøbler, på utekafeer og på strender om sommeren. Mindre parasoller bæres som små paraplyer.

Ordet parasoll har kommet til norsk via fransk og er dannet av de italienske ordene parare, som betyr «å beskytte mot», og sole, «sol». Store parasoller kalles på fransk parasol, mens små, håndholdte kalles ombrelle, et ord hentet fra italiensk ombrello og latin umbella, det vil si «liten skygge», jamfør det latinske umbra, «skygge».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Parasoll

Gramatikk

Parasoll er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Parasoll

Parasoll har sitt opphav fra Fransk, Italiensk, Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Parasoll har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Parasoll er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›