Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Preposisjon

Hva betyr Preposisjon? Preposisjon betyr;

Preposisjon (av latin praeponere, «stille foran»), er en grammatikalsk ordklasse. Vanlige preposisjoner er i, på, mellom, over, under, av, bak, før, etter, hos, gjennom, utenom, blant.

Preposisjoner bøyes ikke, og står foran et annet ord for å danne et preposisjonsuttrykk (i senga, på taket). De samme ordene kan i enkelte tilfeller være plassert etter ordet de står til; de er da strengt tatt postposisjoner.

De kan stå sammen med substantiv, pronomen eller verb dersom verbet er i infinitiv.

  • Substantiv: Jeg sitter i bilen
  • Pronomen: Han fikk en gave av meg
  • Verb: Jeg er glad i å danse

Preposisjoner kan fortelle hvor noe er:

  • Per sitter taket

Preposisjoner kan fortelle noe om tid:

  • Du må gjøre leksene dine før middag.

Foran stedsnavn brukes i eller på:

  • Jeg bor i Oslo
  • Du bor Voss

Eksempler på bruk

Preposisjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Preposisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Preposisjon har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Preposisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside