Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Rekvisisjon

Hva betyr Rekvisisjon? Rekvisisjon betyr;

En rekvisisjon (fra latin «requirere» avledet fra «re»– og «quaerere» = søke etter, ønske, fordre, forlange), blir brukt i flere sammenheng som en offisiell bestilling av en vare eller en tjeneste. En rekvisisjone er som regel skriftlig, men kan også være muntlig. Ordet benyttes særlig av offentlige eller geistlige myndigheter:

  • Rekvirere en tjenestebil (militær sammenheng).
  • Rekvirere en utpantingsforretning (juridisk sammenheng).
  • Rekvirere en pasientreise (Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til behandling, kan få rekvisisjon til pasientreise «pasienttransport» av sin lege eller behandler).

Den som rekvirerer varen eller tjenesten kalles for en rekvirent.

Eksempler på bruk

Rekvisisjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Rekvisisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Rekvisisjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Rekvisisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside