Revers

Hva betyr Revers? Revers betyr;

Revers (fra latin reversus, «motsatt») er baksiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand. Advers er forsiden.

På mynter har Revers-siden tradisjonelt hatt angivelse av årstall for pregningen, eller av og til årstall for myntherrens tiltredelse. Etter at myntenes verdi ikke lenger tilsvarte reell metallverdi ble også myntens pålydende verdi (eks. 50 øre, 1 franc) preget her. I dag er disse strenge heraldiske reglene ikke alltid etterfulgt. Siden mynter idag utgis av land og stater og ikke av landets regent eller president, ser vi at f.eks. årstall kan preges der det finnes passende.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Revers

Gramatikk

Revers er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Revers

Revers har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Revers har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Revers er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›