Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Revers

Hva betyr Revers? Revers betyr;

Revers (fra latin reversus, «motsatt») er baksiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand. Advers er forsiden.

På mynter har Revers-siden tradisjonelt hatt angivelse av årstall for pregningen, eller av og til årstall for myntherrens tiltredelse. Etter at myntenes verdi ikke lenger tilsvarte reell metallverdi ble også myntens pålydende verdi (eks. 50 øre, 1 franc) preget her. I dag er disse strenge heraldiske reglene ikke alltid etterfulgt. Siden mynter idag utgis av land og stater og ikke av landets regent eller president, ser vi at f.eks. årstall kan preges der det finnes passende.

Eksempler på bruk

Revers er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Revers er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Revers har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Revers har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside