Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Segregering

Hva betyr Segregering? Segregering betyr;

Segregering (fra latin segregare, «skille ut») er geografisk separering av spesifikke populasjonsgrupper innen en videre populasjon.

Segregasjon er det kombinerte resultatet av kongregering og diskriminering. Segregering varierer sterkt i både intensitet og form avhengig av den relative graden av kongregring og diskriminering.

Segregering (partikler)
Segregering er tendensen partikler av granulært materiale har til å skille seg fra en opprinnelig homogen blanding, basert på forskjeller i størrelse, tetthet, form eller andre egenskaper ved partiklene. I en blanding av grovere og finere partikler, vil for eksempel vibrasjon føre til at de grovere partiklene samler seg på toppen, og de finere på bunnen.

Eksempler på bruk

  1. Segregeringen øker i Europa, og det er bekymringsfullt. Den øker også i Oslo, sier professor.
    Segregeringen øker i Oslo

Grammatikk BETA

Segregering er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Segregering har ukjent opphav og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Segregering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside