Septik

Hva betyr Septik? Septik betyr;

Septik (fra gresk Σήψις, «forråtnelse»), er et begrep på avløpsvann. Avløpsvann kan deles opp i tre deler: spillvann, overvann og septik. Septik er fellesbegrepet for spill og overvann blandet sammen, som har blitt gammelt eller har en så stor «gjæring» at det danner seg en hinne på topplaget. Denne hinna er da toalettpapir og såperester, mens vannet under har mindre partikkeler.

Utenfor bymessige strøk er det vanlig med oppsamlingstank for avløp fra boliger. Disse oppsamlingstankene kalles på fagspråket for septiktank.

Disse septiktankene må tømmes med jevne mellomrom og for å bevare miljøet har Stortinget utarbeidet et lovverk for slik tømming, noe som kommunene forplikter seg å følge. Tømmingen utføres av egnede transportsmidler, som her kalles septikbil, slamsuger eller sugebil.

Kildeseparering av avløpsvann er en metode med splittet avløp som har som mål å bidra til reduksjon og gjenbruk av vann, mens toalettavfall (septik), sammen med organisk avfall fra privathusholdning og industri blir omgjort til og gjenbrukt som organisk gjødsel (fosfor, nitrogen og kalium) og biogass. Septik blir i denne sammenheng omgjort fra å være et stort samfunnsproblem til et verdifullt råstoff.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Septik

Gramatikk

Septik er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Septik

Septik har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Septik har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Septik er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›