Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Septik

Hva betyr Septik? Septik betyr;

Septik (fra gresk Σήψις, «forråtnelse»), er et begrep på avløpsvann. Avløpsvann kan deles opp i tre deler: spillvann, overvann og septik. Septik er fellesbegrepet for spill og overvann blandet sammen, som har blitt gammelt eller har en så stor «gjæring» at det danner seg en hinne på topplaget. Denne hinna er da toalettpapir og såperester, mens vannet under har mindre partikkeler.

Utenfor bymessige strøk er det vanlig med oppsamlingstank for avløp fra boliger. Disse oppsamlingstankene kalles på fagspråket for septiktank.

Disse septiktankene må tømmes med jevne mellomrom og for å bevare miljøet har Stortinget utarbeidet et lovverk for slik tømming, noe som kommunene forplikter seg å følge. Tømmingen utføres av egnede transportsmidler, som her kalles septikbil, slamsuger eller sugebil.

Kildeseparering av avløpsvann er en metode med splittet avløp som har som mål å bidra til reduksjon og gjenbruk av vann, mens toalettavfall (septik), sammen med organisk avfall fra privathusholdning og industri blir omgjort til og gjenbrukt som organisk gjødsel (fosfor, nitrogen og kalium) og biogass. Septik blir i denne sammenheng omgjort fra å være et stort samfunnsproblem til et verdifullt råstoff.

Eksempler på bruk

Septik er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Septik er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Septik har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Septik har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside