Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Sjanger

Hva betyr Sjanger? Sjanger betyr;

Sjanger eller genre (fra fransk genre, latin genus = «slekter, arter, klasser») betegner i litteraturvitenskapen de klasser man deler inn skjønnlitteratur i, dvs. litterære sjangre. Begrepet sjanger står sentralt også i annen medieteori: det finnes sjangrer innenfor blant annet musikk, tegneserier og film.

Genre er et fransk ord. På norsk kan ordet skrives med opprinnelig fransk rettskrivning som genre, eller med den nyere fornorskede rettskrivningen sjanger.

Eksempler på bruk

Sjanger er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Sjanger er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Sjanger har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Sjanger har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside