Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Slang

Hva betyr Slang? Slang betyr;

Slang (uttale: «slang» eller «slæng») er en ikke-standardisert form for bruk av ord innenfor en gruppe mennesker med samme interesser og innenfor rammene av et ordinært språk (som norsk eller engelsk) og som typisk sett har et kortvarig liv. Slang er måter å snakke på hvor bestemte ord blir byttet ut med andre for å gi humoristiske, irrelevante eller annen effekt til ordet.

Slang skjer når nye ord skapes som erstatning for gamle, som «ka han melle?» for hva gjør du, «kjei» for pike, og «sneip», «kårer» eller «sigg» for sigarett, og stundom går disse slanguttrykkene inn i det ordinære språket når de blir vanlige utenfor den opprinnelige interne gruppen, som «kul» og «kjip».

Slang er ofte tilknyttet en bestemt gruppe, og kan benyttes for å signalisere tilhørighet, for eksempelvis brukte jazzmusikere på 1950-tallet en intern sjargong eller slang. På 1960-tallet brukte de som definerte seg som hippier en bestemt form for slang.

Innenfor lingvistikken er en sosiolekt (fra «sosial dialekt») det språk som blir snakket av en sosial gruppe, en sosial klasse eller en subkultur.

Ordet «slang» dukket opp i England rundt 1750 som en betegnelse på de yrkeskriminelles særspråk. Opprinnelsen av ordet stammer mest sannsynlig fra en forkortelse av «slanguage», som igjen skal stamme fra beggar’s language (tiggerspråket). I norsk dukket ordet slang opp i andre halvdel av 1800-tallet.

Eksempler på bruk

Slang er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Slang er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Slang har ukjent opphav og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Slang har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside