Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Superlativ

Hva betyr Superlativ? Superlativ betyr;

Superlativ (fra fransk superlatif, «absolutt», «høyest», «kraftfull», «best» av latin superlātus, «ekstravagant», «overdrevent») er den formen et adjektiv eller et adverb tar for å uttrykke at noe har en egenskap i større grad enn alt annet det sammenlignes med. Hvis man for eksempel sammenligner alderen til flere personer, er den som har den høyeste alderen den eldste, og den som har den laveste alderen den yngste.

På norsk dannes superlativ vanligvis ved å legge til endelsen -est. Et eksempel er adjektivet grønn, som har superlativsformen grønnest. Det forekommer også uregelrette superlativsformer, for eksempel for adjektivet god, som har superlativsformen best.

I noen språk, som spansk, fransk og italiensk, fins det to forskjellige superlativsformer: komparativ superlativ og absolutt superlativ. Komparativ superlativ er det samme som superlativ på norsk, mens absolutt superlativ indikerer en veldig høy grad av en egenskap (omtrent som norsk kjempestor).

Eksempler på bruk

Superlativ er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Superlativ er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Superlativ har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Superlativ har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside