Terapi

Hva betyr Terapi? Terapi betyr;

Terapi (fra gresk θεραπεία (therapeía), «gjøre frisk» eller «helbrede») er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. Som regel brukes ordet om helsehjelp utøvd av en terapeut overfor en pasient eller pasientgruppe, der det anvendes metoder eller prosedyrer som krever utdannelse.

Terapeutiske grep og teknikker utgjør gjerne flere som har fellesbenevnelsen (navn)terapi. Kjente terapiformer er fysioterapi, psykoterapi, og i nyere tid genterapi. Utøveren av terapier vil ofte benevnes som terapeut, med den aktuelle terapiformen som prefiks. Der finnes et stort antall behandlingsformer som bruker benevnelsen. Siktemål er fra helbredelse via bedring av funksjoner til rene velbefinnende, som aromaterapi.

Terapeutisk (kan oversettes med behandlingsmessig) brukes om et grep, en teknikk eller redskap brukt som element i en form for behandling av sykdom eller lidelse. At noe er terapeutisk innebærer at behandler mener at dette vil påvirke i positiv retning.

Terapeutisk samfunn er en betraktningsmåte, der en ser på hele miljøet rundt en pasient og forsøker å unngå at noe virker antiterapeutisk, samtidig som de faktorer som ansees som forbedrende blir bevisst brukt.

Motsatsen antiterapeutisk brukes om forhold og handlinger som ansees å virke nedbrytende eller motsattvirkende i forhold til problemet som skal behandles.

Eksempler på bruk

  1. Kognitiv terapi er en terapiform som ser sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser hos blant annet deprimerte mennesker.

Gramatikk

Terapi er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Terapi

Terapi har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Terapi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Terapi er på andre språk.

  • Engelsk therapy
  • Tysk therapie
  • Fransk thérapie
  • Italiensk terapia
  • Spansk terapia
  • Gresk θεραπεία (therapeía)
  • Kroatisk terapija
  • Russisk терапия (terapiya)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›