Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Terminologi

Hva betyr Terminologi? Terminologi betyr;

Terminologi (av latin terminus «ord, uttrykk» + greske -logia «arbeide med, snakke om») er betegnelsen på et forråd av ord, uttrykk og termer som er spesifikke for et bestemt fagområde. Terminologiens formål er å lette kommunikasjonen mellom personer som arbeider innenfor det samme fagfelt. Man kan således snakke om medisinsk terminologi, juridisk terminologi, statsvitenskapelig terminologi osv. Eksempel på en medisinsk term kan være «clavicula», som betegner kragebeinet. Eksempel på en juridisk term kan være «personopplysning», som betegner opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempel på en statsvitenskapelig term kan være «legitimitet», som betegner berettigelse. Terminologier oppstår vanligvis spontant når behovet foreligger.

Terminologi er også betegnelsen på lære om teori og metode knyttet til begreper, begrepsrelasjoner, definisjoner og termer, samt også arbeid med termer, definisjoner og terminologiske ordbøker.

Eksempler på bruk

Terminologi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten terminologi
Entall bestemtterminologien
Flertall ubestemtterminologier
Flertall bestemtterminologiene

Diskusjon

Meta

Terminologi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Terminologi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside