Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Vulkan

Hva betyr Vulkan? Vulkan betyr;

En vulkan (avledet fra navnet på den italienske øya Vulcano som i følge romersk mytologi er smien til ildguden Vulcanus) er en geologisk formasjon, som dannes når magma (flytende masse på 700–1350°C fra en planets indre) nærmer seg overflaten, danner et magmakammer, og til slutt bryter gjennom overflaten. Magmaen kan så flyte nedover fjellsiden som lava – eller sendes ut som aske, faste eller delvis smeltede steinblokker, og/eller pyroklastiske strømmer («glødende skyer»). På jorda dannes vulkaner ofte ved kontinentalplategrensene der platene dras fra hverandre eller møter hverandre. En midthavsrygg, for eksempel Den midtatlantiske ryggen, kan ha vulkaner som skapes når de tektoniske platene dras fra hverandre. Ildringen i Stillehavet er et eksempel på vulkaner skapt i subduksjonssoner når plater møtes. Vulkaner dannes vanligvis ikke der to tektoniske plater glir på langs av hverandre. Vulkaner kan også dannes der jordskorpa blir strukket eller tynnet ut, slik som Riftdalen i Afrika og Rio Grande-riften i Nord-Amerika.

Se også Lava, Magma,

Eksempler på bruk

Vulkan er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemtEn vulkan
Entall bestemtVulkanen
Flertall ubestemtVulkaner
Flertall bestemtVulkanene

Diskusjon

Meta

Vulkan har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Vulkan har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside