Vulkan

Hva betyr Vulkan? Vulkan betyr;

En vulkan (avledet fra navnet på den italienske øya Vulcano som i følge romersk mytologi er smien til ildguden Vulcanus) er en geologisk formasjon, som dannes når magma (flytende masse på 700–1350°C fra en planets indre) nærmer seg overflaten, danner et magmakammer, og til slutt bryter gjennom overflaten. Magmaen kan så flyte nedover fjellsiden som lava – eller sendes ut som aske, faste eller delvis smeltede steinblokker, og/eller pyroklastiske strømmer («glødende skyer»). På jorda dannes vulkaner ofte ved kontinentalplategrensene der platene dras fra hverandre eller møter hverandre. En midthavsrygg, for eksempel Den midtatlantiske ryggen, kan ha vulkaner som skapes når de tektoniske platene dras fra hverandre. Ildringen i Stillehavet er et eksempel på vulkaner skapt i subduksjonssoner når plater møtes. Vulkaner dannes vanligvis ikke der to tektoniske plater glir på langs av hverandre. Vulkaner kan også dannes der jordskorpa blir strukket eller tynnet ut, slik som Riftdalen i Afrika og Rio Grande-riften i Nord-Amerika.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Vulkan

Gramatikk

Vulkan er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Vulkan

Vulkan har sitt opphav fra Italiensk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Vulkan har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Vulkan er på andre språk.

  • Engelsk Vulcano
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›