Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Zoologi

Hva betyr Zoologi? Zoologi betyr;

Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Ordet er avledet av gammelgresk ζῷον (zōon – «dyr») og λόγος (logos – «kunnskap»). Kunnskap om dyr er trolig en av de eldste kunnskapene mennesket har, men ble først formalisert som et fag i opplysningstiden. Som med de øvrige biologiske fagene skjøt zoologien virkelig fart med Carl von Linnés klassifisering i Systema naturæ. Med Charles Darwins Artenes opprinnelse fra 1859 fikk zoologien en teoretisk underbygging som har preget zoologi og de øvrige biofagene siden.

Eksempler på bruk

  1. Nytt landpattedyr oppdaget. Tjukkas på 110 kilo gjemte seg i Amazonas.
    Zoologisk sensasjon etter ti års klappjakt

Grammatikk BETA

Zoologi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Zoologi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Zoologi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside