Stikkord: arbeid

  • Ergonomi

    3. juni 2013
    Ergonomi (fra gresk ergon, «arbeid», og nomos, «lov») er definert som vitenskapen om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging…
  • Gratiale

    11. mai 2013
    Et gratiale (av latin gratia) eller en gratifikasjon (av latin gratificari, via fransk gratification) er en ekstra påskjønnelse, enten i form av…