Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Ergonomi

Hva betyr Ergonomi? Ergonomi betyr;

Ergonomi (fra gresk ergon, «arbeid», og nomos, «lov») er definert som vitenskapen om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt, og uten yrkesskader eller ubehag.

Eksempler på bruk

Ergonomi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Ergonomi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Ergonomi har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Ergonomi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside