Stikkord: bedrift

  • Fisjon (finans)

    23. januar 2013
    Fisjon (fra latin fissiō, «å kløyve», «å dele») betyr i økonomisk forstand å dele et selskap opp i to eller…