Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Beskjeftigelser

Diplomat

En diplomat  (fra gresk διπλωμάτης (diplōmátēs), innehaveren av et diploma – et brettet papir, bokstavelig talt en brett) kan vise til et av følgende:

  1. En representant for en person, en sak eller en nasjon.
  2. Fredsmegler mellom to parter, en forsonende talsmann.
  3. Utsendt person fra en nasjon som ambassadør, ambassaderåd, attache eller generalkonsul i utlandet, for å opprettholde hjemlandets forhold til en annen nasjon, og å være kontaktperson for sin nasjons beboere i det landet, og forsikre seg om at deres menneskerettigheter opprettholdes. Honorære konsuler er innbyggere i fremmede land og mottar konsultittelen som en æresbevisning og påtar seg å være ulønnet lokal representant.
  4. En utsending som møter andre diplomater i forhandling om en sak eller er den som håndterer grensesnittet mot utenlandsk media for den nasjonen han representerer.
  5. En som sendes for å overvåke en annen nasjons pålitelighet, f.eks. å sjekke at deres nøytralitet overholdes, at en allianse opprettholdes eller at det ikke er noen mistenkelig offensiv militær-beredskap.

En diplomat kreves ofte å være dannet, formell og høflig, og talefør også på fremmedspråk.