Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Diplomat

Hva betyr Diplomat? Diplomat betyr;

En diplomat  (fra gresk διπλωμάτης (diplōmátēs), innehaveren av et diploma – et brettet papir, bokstavelig talt en brett) kan vise til et av følgende:

  1. En representant for en person, en sak eller en nasjon.
  2. Fredsmegler mellom to parter, en forsonende talsmann.
  3. Utsendt person fra en nasjon som ambassadør, ambassaderåd, attache eller generalkonsul i utlandet, for å opprettholde hjemlandets forhold til en annen nasjon, og å være kontaktperson for sin nasjons beboere i det landet, og forsikre seg om at deres menneskerettigheter opprettholdes. Honorære konsuler er innbyggere i fremmede land og mottar konsultittelen som en æresbevisning og påtar seg å være ulønnet lokal representant.
  4. En utsending som møter andre diplomater i forhandling om en sak eller er den som håndterer grensesnittet mot utenlandsk media for den nasjonen han representerer.
  5. En som sendes for å overvåke en annen nasjons pålitelighet, f.eks. å sjekke at deres nøytralitet overholdes, at en allianse opprettholdes eller at det ikke er noen mistenkelig offensiv militær-beredskap.

En diplomat kreves ofte å være dannet, formell og høflig, og talefør også på fremmedspråk.

Eksempler på bruk

Diplomat er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Diplomat er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Diplomat har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Diplomat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside