Stikkord: gjenvinning

  • Septik

    15. november 2012
    Septik (fra gresk Σήψις, «forråtnelse»), er et begrep på avløpsvann. Avløpsvann kan deles opp i tre deler: spillvann, overvann og…