Stikkord: gramatikk

  • Preposisjon

    21. november 2012
    Preposisjon (av latin praeponere, «stille foran»), er en grammatikalsk ordklasse. Vanlige preposisjoner er i, på, mellom, over, under, av, bak, før,…