Stikkord: konsistens

  • Al dente

    17. november 2011
    Al dente (fra italiensk, «til tannen» eller «for tannen») er et begrep som betegner konsistensen på pasta som er kokt…