Stikkord: meddele

  • Kommunikasjon

    16. oktober 2011
    Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er…