Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Kommunikasjon

Kommunikasjon

Hva betyr Kommunikasjon? Kommunikasjon betyr;

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. En mulig definisjon kan være: «Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet». Kommunikasjon er også definert som: «Den prosessen som har tankens enhet som mål.»

Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller den ikke-verbale delen av kommunikasjonenen en avgjørende rolle. Assosiasjoner, idéer, predisposisjoner og følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer.

Eksempler på bruk

Kommunikasjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kommunikasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kommunikasjon har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Kommunikasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside