Stikkord: militært

  • Soldat

    23. april 2013
    En soldat er en person som har fått militær grunnutdannelse og som tilhører et lands væpnede styrker. Betegnelsen brukes oftest…
  • Arsenal

    7. februar 2013
    Et arsenal (fra italiensk arsenale (opprinnelig fra arabisk), «verksted») er et anlegg for konstruksjon, reparasjon, oppbevaring og utdeling av våpen og…