Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Soldat

Hva betyr Soldat? Soldat betyr;

En soldat er en person som har fått militær grunnutdannelse og som tilhører et lands væpnede styrker. Betegnelsen brukes oftest om en soldat som tjenestegjør som vervet eller vernepliktig, og som har fått trening og utstyr til å forsvare landet og landets interesser. Soldater er del i et sterkt hierarkisk system kalt hær, hvor soldatene er delt inn i flere underavdelinger med forskjellige oppdrag, størrelse, utdanning og utstyr.

Ordet soldat kommer fra middelalderlatin solidatus og betyr egentlig «en person som får sold (lønn som leiesoldat)». Selv om ordet kan brukes om personer fra laveste til høyeste grad, blir soldat i daglig tale ofte brukt som betegnelse på en vanlig menig.

I videre forstand kan betegnelsen soldat brukes om alle slags organiserte og bevæpnede krigere eller «kjempende» medlemmer av militærlikenende grupperinger som for eksempel Frelsesarmeen.

Eksempler på bruk

Soldat er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Soldat er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Soldat har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Soldat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside