Soldat

Hva betyr Soldat? Soldat betyr;

En soldat er en person som har fått militær grunnutdannelse og som tilhører et lands væpnede styrker. Betegnelsen brukes oftest om en soldat som tjenestegjør som vervet eller vernepliktig, og som har fått trening og utstyr til å forsvare landet og landets interesser. Soldater er del i et sterkt hierarkisk system kalt hær, hvor soldatene er delt inn i flere underavdelinger med forskjellige oppdrag, størrelse, utdanning og utstyr.

Ordet soldat kommer fra middelalderlatin solidatus og betyr egentlig «en person som får sold (lønn som leiesoldat)». Selv om ordet kan brukes om personer fra laveste til høyeste grad, blir soldat i daglig tale ofte brukt som betegnelse på en vanlig menig.

I videre forstand kan betegnelsen soldat brukes om alle slags organiserte og bevæpnede krigere eller «kjempende» medlemmer av militærlikenende grupperinger som for eksempel Frelsesarmeen.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Soldat

Gramatikk

Soldat er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Soldat

Soldat har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Soldat har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Soldat er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›