Stikkord: myndighet

  • Ratifisering

    21. november 2011
    Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når…