Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Ratifisering

Hva betyr Ratifisering? Ratifisering betyr;

Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når den godkjenner eller stadfester en avtale eller traktat mellom to parter som endelig og bindende.

Et resultat, eller en rekord kan også være gjenstand for en ratifisering, der en overordnet organisasjon har autoritet til å vurdere resultatet og de forholdene den ble oppnådd under. En slik ratifisering vil gjøre resultatet eller rekorden offisielt anerkjent.

Eksempler på bruk

Ratifisering er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Ratifisering er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Ratifisering har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Ratifisering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside