Ratifisering

Hva betyr Ratifisering? Ratifisering betyr;

Ratifisering (fra: latin av ratus «fastsatt», «gyldig» og facere «gjøre») viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når den godkjenner eller stadfester en avtale eller traktat mellom to parter som endelig og bindende.

Et resultat, eller en rekord kan også være gjenstand for en ratifisering, der en overordnet organisasjon har autoritet til å vurdere resultatet og de forholdene den ble oppnådd under. En slik ratifisering vil gjøre resultatet eller rekorden offisielt anerkjent.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Ratifisering

Gramatikk

Ratifisering er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Ratifisering

Ratifisering har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Ratifisering har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Ratifisering er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›