Stikkord: Psykologi

  • Kognisjon

    22. april 2012
    Kognisjon (Fra latin cognoscere, «å vite», «å konseptualisere» or «å gjenkjenne») vil si forstandsaktivitet, det vil si tenkning og å…