Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kognisjon

Hva betyr Kognisjon? Kognisjon betyr;

Kognisjon (Fra latin cognoscere, «å vite», «å konseptualisere» or «å gjenkjenne») vil si forstandsaktivitet, det vil si tenkning og å tilegne seg kunnskap. Kognisjon er et viktig tema innen psykologi. Kognitiv psykologi omfatter slike prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning. Mange av de eksperimentene psykologer har foretatt, kommer innunder fagområdet kognisjon.

Mange, men ikke alle, av disse funksjonene finnes også hos dyr.

Eksempler på bruk

Kognisjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kognisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kognisjon har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Kognisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside