Kognisjon

Hva betyr Kognisjon? Kognisjon betyr;

Kognisjon (Fra latin cognoscere, «å vite», «å konseptualisere» or «å gjenkjenne») vil si forstandsaktivitet, det vil si tenkning og å tilegne seg kunnskap. Kognisjon er et viktig tema innen psykologi. Kognitiv psykologi omfatter slike prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning. Mange av de eksperimentene psykologer har foretatt, kommer innunder fagområdet kognisjon.

Mange, men ikke alle, av disse funksjonene finnes også hos dyr.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kognisjon

Gramatikk

Kognisjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kognisjon

Kognisjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kognisjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kognisjon er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›