Stikkord: sang

  • Karaoke

    11. februar 2013
    Karaoke (fra japansk kara, «tom» eller «tomrom», og ōkesutora, «orkester») er en form for underholdning og går ut på å…