Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Karaoke

Hva betyr Karaoke? Karaoke betyr;

Karaoke (fra japansk kara, «tom» eller «tomrom», og ōkesutora, «orkester») er en form for underholdning og går ut på å synge til musikk som ikke har vokal. Man synger ved hjelp av tekster som vises på en skjerm eller på andre måter. Karaoke kan omfatte alle typer musikk. Ordet ble brukt i Japan tidlig på 1900 tallet for å beskrive såkalte «house band», som ofte bestod av mindre omreisende orkester. Et lignende ord som vi kjenner fra japansk er karate som direkte oversatt betyr «tom hånd». Ordet Karaoke betyr altså, direkte oversatt, noe sånt som «tomt orkester».

Musikken er som oftest en reproduksjon av originalmelodien, og inneholder normalt ikke selve sangen (ledervokalen). Musikken er imidlertid ofte innspilt med koring og andrestemme dersom dette finnes på originalen. Enkelte innspillinger har mulighet for å legge til vokal, en funksjon som styres fra karaokespilleren.

Eksempler på bruk

Karaoke er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Karaoke er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Karaoke har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , . Karaoke har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside